ดึงรหัสสีที่ใกล้เคียงออกมาจากรูปภาพ (Extract Color Code From Image)

จะเป็นแบบด้านล่างครับ คือจะดึงรหัสสีที่ใกล้เคียงที่มีในรูปภาพออกมาแสดง

Color
Color Code
Percentage
รูปตัวอย่าง
#f0a800
0.224880952381
#606030
0.177023809524
#d87800
0.158869047619
#484818
0.10494047619
#901818
0.0792261904762
#301818
0.044880952381
#787848
0.0435119047619
#c03018
0.0319047619048
#d86018
0.0278571428571
#181800
0.0250595238095
#d83030
0.0182738095238
#f04830
0.0180952380952
#303000
0.0116071428571
#780018
0.0075
#603000
0.00517857142857
#000000
0.00511904761905
#c09078
0.00386904761905
#d89048
0.00380952380952
#d8a878
0.00315476190476
#ffc000
0.00309523809524
พัฒนาโดย : http://www.coolphptools.com/color_extract

ร่วมเผยแพร่โดย : CodeTukYang.Com