ทำ Drawpad ให้สามารถวาดรูปหรือเซ็นชื่อ ลงในแบบฟอร์มได้

ตรงช่อง วาดรูป สามารถใช้ Mouse ลากเส้นวาดรูปหรือเซ็นชื่อ ได้เลยครับ

หัวข้อ :
วาดรูป :

พัฒนาโดย : http://keith-wood.name/signature.html

ร่วมอธิบายและเผยแพร่โดย : CodeTukYang.Com