ส่งค่าที่กรอกใน Textbox ในรูปแบบของการส่งค่าผ่านทาง URL

ลองกรอกค่าใน Textbox แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล" ดูครับ จะเห็นว่าค่าที่กรอก จะไปอยู่ใน URL ด้วย ซึ่งในหน้าต่างใหม่สามรถใช้ $_GET มารับค่าได้

รหัสสินค้า 1 : 
รหัสสินค้า 2 : 


สนับสนุนโดย : CodeTukYang.Com