แสดงรายชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดใน PATH ที่กำหนด (List show all files and folders)

เป็นแบบที่เห็นด้านล่างนี้ครับ จะแสดงรายชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ "doraemon" อีกทีครับ

doraemon /images
/images/doraemon.jpg
/images/giant.jpg
/images/nobita.jpg
/images/shizuka.jpg
/images/suneo.jpg
/index.html


สนับสนุนโดย : CodeTukYang.Com