เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ สามารถใช้ในหน้าที่เป็น .html ได้ครับ