เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ ต้องใช้ในหน้าที่มีนามสกุลเป็น .php เท่านั้น ถ้าไปใส่ในที่เป็น .html จะไม่แสดง

IP Address ของคุณคือ 100.25.39.138