เพิ่ม Function ของ PHP ให้เทียบเท่าเวอร์ชั่น 5.5

กรณี Server ของคุณใช้ PHP Version ที่ต่ำกว่า 5.5 ทำให้ไม่สามารถใช้บาง Function ได้ สามารถมาใช้ Sourcecode อันนี้ในการเพิ่ม Function ให้มีเทียบเท่ากับของ PHP Version 5.5 ได้ง่ายๆเลยครับ

[ โดย Sourcecode นี้จะเป็นการรวม Function ต่างๆที่มีใน PHP Version 5.5 ไว้ครับ ทำให้เราสามารถเรียกใช้ Function ต่างๆได้ แม้ Server เราจะใช้ PHP Version ที่ต่ำกว่า 5.5 ก็ตาม ]

Function ที่มีจะเป็นแบบเทียบเท่านะครับ อาจไม่ได้ใช้งานได้เหมือนที่ PHP Version 5.5 ของจริงให้มา แต่ก็สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วครับ

<?php
// ให้ทำการ Include ไฟล์ที่ชื่อ upgrade.php ลงไป แค่นี้ก็เรียกใช้ Function ต่างๆได้เทียบเท่า PHP Version 5.5 แล้วครับ
include("upgrade_php/upgrade.php");
?>
พัฒนาโดย : http://include-once.org/p/upgradephp/

ร่วมเผยแพร่โดย : CodeTukYang.Com