สร้างลำดับเลข (Running Number) เมื่อมีการเปลี่ยนหน้า (Paging) จาก 1 ถึง N หรือ N ถึง 1 ด้วย PHP


เรียงลำดับ 1 ถึง N | เรียงลำดับ N ถึง 1


<< มีทั้งหมด 20 รายการ >>

[1][2][3][4] | >>

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
1
ทดลอง ดูครับ 1
test1@hotmail.com
2
ทดลอง ดูครับ 2
test2@hotmail.com
3
ทดลอง ดูครับ 3
test3@hotmail.com
4
ทดลอง ดูครับ 4
test4@hotmail.com
5
ทดลอง ดูครับ 5
test5@hotmail.com

[1][2][3][4] | >>
พัฒนาโดย : https://www.codetukyang.com